दिनविशेष यादी : जागतिक दिनविशेष यादी राष्ट्रीय दिनविशेष महाराष्ट्रातील दिनविशेष pdf


दिनविशेष
 
 

जानेवारी

 
1  जानेवारी – नवीन वर्ष, श्री संताजी जगनाडे पुण्यतिथी, 
3  जानेवारी – सावित्रीबाई फुले जयंती,
4 जानेवारी – श्रीनृसिंह सरस्वती जयंती, 
6  जानेवारी – पत्रकार दिन
9  जानेवारी – प्रवासी भारतीय दिन, गुरू गोविंसिंग जयंती, उपासना महाराज पुण्यतिथी 
10  जानेवारी – जागतिक हास्य व हिंदी दिन
11  जानेवारी – झिगराजी महाराज पुण्यतिथी, 
12  जानेवारी – युवा दिन, स्वामी विवेकानंद जयंती, राजमाता जिजऊसाहेब भोसले जयंती(तारखेप्रमाणे)
14  जानेवारी – मकर सक्रांती
15  जानेवारी  – भूदल दिन, एनएसएस दिन
16  जानेवारी – महादेव गोविंद रानडे पुण्यतिथी, चंडीराम महाराज पुण्यतिथी
17  जानेवारी – राजमाता जिजऊसाहेब भोसले जयंती (तिथीप्रमाणे)
18  जानेवारी – भगवान बाबा पुण्यतिथी, केशवबुवा पुरकर पुण्यतिथी
19  जानेवारी – आप्पा महाराज सुपेकर पुण्यतिथी
23  जानेवारी – नेताजी सुभाष जयंती, बाळासाहेब ठाकरे जयंती, धोंडा महाराज देगलूरकर पुण्यतिथी
24  जानेवारी – बालिका दिन
25  जानेवारी – पर्यटन दिन, मतदार दिन, गुळवणी महाराज पुण्यतिथी, स्वामी विवेकानंद जयंती तिथीपूजा
26  जानेवारी – प्रजासत्ताक दिन, जागतिक सीमाशुल्क दिन, 
26  जानेवारी – ब्रह्मचारी महाराज पुण्यतिथी
28  जानेवारी – लाला लजपत राय जयंती, वीरभद्र महाराज पुण्यतिथी,
29  जानेवारी – गगनगिरी महाराज पुण्यतिथी,
30  जानेवारी – कुष्ठरोग निर्मुलन दिन, हुतात्मा दिन (गांधीहत्या/महात्मा गांधी पुण्यतिथी), नित्यानंद मोहिते महाराज पुण्यतिथी
31  जानेवारी – राऊळ महाराज पुण्यतिथी.
 

फेब्रुवारी

 
2 फेब्रुवारी – कलावती देवी पुण्यतिथी, जागतिक पाणथळ विवाह दिन
3 फेब्रुवारी – भगवान मार्कंडेय जयंती, झेबुजी महाराज पुण्यतिथी झेबुज
4 फेब्रुवारी – जागतिक कर्करोग दिन, श्री गणेश जयंती,
5 फेब्रुवारी – जागतिक मौखिक आरोग्य दिन, गणेश महाराज पुण्यतिथी, सखाराम महाराज पुण्यतिथी
6 फेब्रुवारी – मारोतराव मार्लेगावकर पुण्यतिथी
7 फेब्रुवारी – महर्षी नवल जयंती, कश्यपाचार्य स्वामी जयंती
8 फेब्रुवारी – भगवती येवलेकर स्वामी पुण्यतिथी
10 फेब्रुवारी – मधुसूदन महाराज पुण्यतिथी
11 फेब्रुवारी – जागतिक रुग्ण हक्क व इंटरनेट सुरक्षा दिन
12 फेब्रुवारी – रावजी महाराज पुण्यतिथी
14 फेब्रुवारी – श्री विश्वकर्मा जयंती
15 फेब्रुवारी – संत सेवालाल महाराज जयंती
16 फेब्रुवारी – गुरु रविदास जयंती, संत रोहिदास जयंती
17 फेब्रुवारी – वासुदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी, क्रांतिवीर लहुजी साळवे पुण्यतिथी, विष्णुबुवा जोग महाराज पुण्यतिथी
18 फेब्रुवारी – तुळजा माता पुण्यतिथी
19 फेब्रुवारी – गोपाळ कृष्ण गोखले पुण्यतिथी, संत नरहरी सोनार पुण्यतिथी, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे)
20 फेब्रुवारी – सामाजिक स्वच्छता व न्याय दिन, गोदड महाराज पुण्यतिथी
21 फेब्रुवारी – जागतिक मातृभाषा दिन
22 फेब्रुवारी – ब्रह्मचारी महाराज पुण्यतिथी- पानेट(अकोला)
23 फेब्रुवारी – संत गाडगेबाबा जयंती
24 फेब्रुवारी – राष्ट्रीय उत्पादन शुल्क दिन, आनंदस्वामी पुण्यतिथी जालना, भानुदास महाराज जयंती अमरावती, व्रजभूषण महाराज पुण्यतिथी
26 फेब्रुवारी – (शंकरराव चव्हाण यांचा स्मृती दिन) सिंचन दिन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुण्यतिथी
27 फेब्रुवारी – मराठी भाषा दिन (कुसुमाग्रज जन्मदिन), रामानंद जालनेकर महाराज जयंती
28 फेब्रुवारी – राष्ट्रीय विज्ञान दिन (सी व्ही रामन – रमन इफेक्ट शोध)
29 फेब्रुवारी –  राष्ट्रीय व्यसन मुक्ती दिन
 
 

मार्च

1 मार्च – व्यंकटनाथ महाराज पुण्यतिथी
2 मार्च – प्रल्हाद महाराज रामदासी जयंती
3 मार्च – संरक्षण दिन
4 मार्च – राष्ट्रीय सुरक्षा दिन, दादाजी महाराज साल्पेकर पुण्यतिथी
5 मार्च – पप्पा महाराज पुण्यतिथी
8 मार्च – आंतरराष्ट्रीय महिला दिन
9 मार्च – सदाशिव महाराज अयाचित पुण्यतिथी, मुंगसाजी महाराज पुण्यतिथी
10 मार्च – उद्योग दिन
12 मार्च – समता दिन (यशवंतराव चव्हाण जयंती जयंती), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दिन
14 मार्च – गुलाब पुरी महाराज पुण्यतिथी
15 मार्च – ग्राहक हक्क दिन, अपंग दिन
17 मार्च – जागतिक अपंग दिन, दत्त महाराज कवीश्वर पुण्यतिथी
20 मार्च – जागतिक चिमणी आनंदीपणा दिन
21 मार्च – वन दिन, वांशिक भेदभाव निर्मूलन दिन, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तिथीप्रमाणे
22 मार्च – जागतिक जल दिन
23 मार्च – जागतिक हवामान दिन, माधवनाथ महाराज पुण्यतिथी
24 मार्च – जागतिक क्षयरोग दिन
26 मार्च – मामा महाराज देशपांडे पुण्यतिथी, देव महाराज पुण्यतिथी
27 मार्च – जागतिक रंगभूमी दिन, रामानंद बिडकर महाराज पुण्यतिथी
29 मार्च – श्री योगानंद सरस्वती महाराज पुण्यतिथी
 
 

एप्रिल

1 एप्रिल – धर्मवीर संभाजी महाराज पुण्यतिथी
2 एप्रिल – जागतिक स्वमग्नता जागृती दिन, डॉक्टर हेडगेवार जयंती
3 एप्रिल – संत झुलेलाल जयंती, मत्स्य जयंती, हरिहर स्वामी पुण्यतिथी
5 एप्रिल – सागरी व समता दिन (बाबू जगजीवनराम जयंती)
6 एप्रिल – सटरफटर महाराज पुण्यतिथी, पुंडलिक बाबा जयंती, पहाडसिंग महाराज पुण्यतिथी
7 एप्रिल – जागतिक आरोग्य दिन
10 एप्रिल – जागतिक होमिओपॅथी दिन, श्री स्वामीनारायण जयंती, श्री रामदास जयंती, हरिहरनाथ महाराज पुण्यतिथी
11 एप्रिल – शिक्षक हक्क दिन (म. जोतिबा फुले जयंती), महिला सुरक्षा व मातृत्वदिन
12 एप्रिल – भाऊ महाराज साल्पेकर पुण्यतिथी
13 एप्रिल – अवलिया बाबा जयंती
14 एप्रिल – अग्निशमन सेवा दिन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती
15 एप्रिल – सत्यदेव महाराज जयंती
16 एप्रिल – हनुमान जयंती, छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्यतिथी
18 एप्रिल – जागतिक वारसा दिन, श्रीधरस्वामी पुण्यतिथी, संत गोरोबा काका पुण्यतिथी, श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज पुण्यतिथी
21 एप्रिल – राष्ट्रीय नागरी सेवा दिन
22 एप्रिल – जागतिक वसुंधरा दिन
23 एप्रिल – पुस्तक, भाषा व कॉपीराइट (सेक्सपियर जन्मदिन व पुण्यतिथी)
24 एप्रिल – पंचायत राज दिन
25 एप्रिल – नाना महाराज तारनेकर पुण्यतिथी
26 एप्रिल – श्री वल्लभाचार्य जयंती
30 एप्रिल – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती
 

मे

 
मे चा दुसरा रविवार मदर्स डे
1 मे – महाराष्ट्र दिन, जागतिक कामगार दिन, भानुदास महाराज पुण्यतिथी
3 मे – जागतिक सौर व प्रेम स्वातंत्र्य दिन, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन, परशुराम जयंती, भगवती महाराज येवलेकर जयंती, नाथनंगे महाराज पुण्यतिथी
5 मे – रामानुजाचार्य जयंती
6 मे – श्री आद्य शंकराचार्य जयंती, गोविंद महाराज पुण्यतिथी
8 मे – रेड क्रॉस दिन, रवींद्रनाथ टागोर जयंती
9 मे – महाराणा प्रताप जयंती तारखेप्रमाणे, शंकर महाराज पुण्यतिथी, हंसराज स्वामी पुण्यतिथी
10 मे – पुरुषोत्तम महाराज पुण्यतिथी
11 मे – राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन (पोखरण अणुचाचणी 1998)
12 मे – जागतिक परिचारिका दिन
13 मे – पैद्यनाथस्वामी बुवासाहेब महाराज पुण्यतिथी
14 मे – श्री नृसिंह जयंती, धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती
15 मे – जागतिक कुटुंब दिन, पुष्टीपती विनायक जयंती
16 मे – जागतिक कृषी पर्यटन दिन
17 मे –  जागतिक दूरसंचार दिन, नारद जयंती
20 मे – संत चोखामेळा पुण्यतिथी
21 मे – दहशत विरोधी दिन, राष्ट्रीय अतिरेकी विरोधी दिन
24 मे – राष्ट्रकुल दिन, विठ्ठलानंद सरस्वती पुण्यतिथी, शिवानंद केसरी महाराज पुण्यतिथी
25 मे – संत मुक्ताबाई पुण्यतिथी
27 मे – जनार्दन स्वामी पुण्यतिथी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती
30 मे – गोपाळ चैतन्य महाराज पुण्यतिथी, शनैश्वर जयंती
31 मे – जागतिक तंबाखू विरोधी दिन, अहिल्याबाई होळकर जयंती
 
 

जून

 2 जून महाराणा प्रताप जयंती
4 जून – बालरक्षक दिन
5 जून उद्धव महाराज मुंगळे कर पुण्यतिथी
5 जून – जागतिक पर्यावरण दिन
7 जून झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पुण्यतिथी कोलबा स्वामी जयंती व पुण्यतिथी
8 जुन तुकामाई पुण्यतिथी
11 जून धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती प्रमाणे
12 जून – बालकामगार मुक्ती दिन
14 जून – जागतिक रक्तदान दिन, कबीर जयंती, ज्ञानेश्वर माऊली चाकरवाडीकर पुण्यतिथी
15 जून – गुरु हरगोविंद सिंग जयंती
17 जून – गोपाळ गणेश आगरकर पुण्यतिथी, राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले पुण्यतिथी, यादवराव महाराज पुण्यतिथी
19 जून – गोविंद महाराज पुण्यतिथी
21 जून – आंतरराष्ट्रीय योग दिन,
22 जून – राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले पुण्यतिथी तिथी प्रमाणे
23 जून – शिवगीर महाराज पुण्यतिथी, भाऊसाहेब वैद्य पुण्यतिथी
25 जून – संत निवृत्तीनाथ पुण्यतिथी, तुळशीबन महाराज पुण्यतिथी
26 जून – सामाजिक न्याय दिन (शाहू महाराज ), जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिन
29 जून – सांख्यिकी दिन (पी.सी. महालपोबीस जन्म), श्री टेंबे स्वामी पुण्यतिथी
30 जून भगवंत महाराज पुण्यतिथी
 

जुलै

 
1 जुलै – कृषी दिन (वसंतराव नाईक जन्मदिन), वन महोत्सव दिन, जागतिक वास्तुशास्त्र दिन, 
2 जुलै नाद भुजंग महाराज पुण्यतिथी
3 जुलै दिगंबर महाराज पितळे पुण्यतिथी
11 जुलै – जागतिक लोकसंख्या दिन
12 जुलै संत मामा दांडेकर पुण्यतिथी, कल्याण स्वामी पुण्यतिथी
13 जुलै रामकृष्ण मौनीबाबा पुण्यतिथी
14 जुलै बाजीप्रभू देशपांडे पुण्यतिथी
19 जुलै – बँक राष्ट्रीयकरण दिन, रामजी बाबा पुण्यतिथी
22 जुलै जयराम बाबा भामटी महाराज पुण्यतिथी
23 जुलै – जागतिक वनसंवर्धन दिन, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती
25 जुलै नित्यानंद स्वामी पुण्यतिथी पितांबर महाराज पुण्यतिथी
26 जुलै – कारगिल दिन, संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी
27 जुलै संत सावता माळी पुण्यतिथी
28 जुलै विश्वनाथ बाबा फडके पुण्यतिथी
 
 
 

ऑगस्ट

1 ऑगस्ट लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक पुण्यतिथी अण्णाभाऊ साठे जयंती
3 ऑगस्ट – जागतिक मैत्री दिन
4 ऑगस्ट – जागतिक हृदय प्रत्यारोपण दिन, गोस्वामी तुलसीदास जयंती
6 ऑगस्ट – हिरोशिमा, विश्वशांती दिन, नारायण महाराज पुण्यतिथी
7 आगस्ट बऱ्हाणपूरे महाराज पुण्यतिथी
8 ऑगस्ट – संस्कृत दिन, शेवाळकर महाराज पुण्यतिथी
9 ऑगस्ट – नागासाकी दिन, आदिवासी दिन, रामभाऊ रामदासी महाराज पुण्यतिथी
12 ऑगस्ट – जागतिक युवक दिन, लहानुजी महाराज पुण्यतिथी
13 ऑगस्ट अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी तारखेप्रमाणे
15 ऑगस्ट – स्वातंत्र्यदिन,पलसिद्ध स्वामी पुण्यतिथी
18 ऑगस्ट – आद्यनिवासी लोकदिन, श्रीकृष्ण जयंती
19 ऑगस्ट – मानव हित व छायाचित्रण दिन, ज्ञानेश्वर महाराज जयंती
20 ऑगस्ट – सद्भावना दिन (राजीव गांधी जन्म), निकालच महाराज पुण्यतिथी
21 ऑगस्ट – जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन
23 ऑगस्ट – संत सेना महाराज पुण्यतिथी
24 ऑगस्ट – शिव स्वरूपानंद स्वामी पाठक पुण्यतिथी
25 ऑगस्ट संत ताजुद्दीन बाबा पुण्यतिथी
26 ऑगस्ट अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी तिथी प्रमाणे
28 ऑगस्ट अमरदास बाबा पुण्यतिथी
29 ऑगस्ट – शेतकरी दिन (पद्मश्री विठ्ठाराव विखे पाटील यांचा जन्मदिन), राष्ट्रीय क्रीडा दिन (ध्यानचंद जन्म)
31 ऑगस्ट – यशवंत बाबा पुण्यतिथी
 
 

सप्टेंबर

 
1 सप्टेंबर – रेशीम दिन, जागतिक वृक्ष दिन, गजानन महाराज पुण्यतिथी
2 सप्टेंबर – जागतिक नारळ दिन, प्राणी दिन, मतिमंद आंतरराष्ट्रीय दिन
4 सप्टेंबर – विश्व वन्यजीव दिन
5 सप्टेंबर – जागतिक निवारा दिन व बंधुभाव दिन, शिक्षक दिन (डॉक्टर राधाकृष्ण जन्मदिन), रामानंद महाराज पुण्यतिथी
7 सप्टेंबर गुलाबराव महाराज पुण्यतिथी
8 सप्टेंबर – साक्षरता दिन व फिजिओ-थेरपी दिन
9 सप्टेंबर – जागतिक टपाल दिन
10 सप्टेंबर – राष्ट्रीय टपाल दिन
11 सप्टेंबर – विश्वबंधुता दिन, इस्तारी महाराज पुण्यतिथी
13 सप्टेंबर सत्यदेव महाराज पुण्यतिथी
14 सप्टेंबर – हिंदी दिन
15 सप्टेंबर – अभियंता दिन, लोकशाही दिन
16 सप्टेंबर – जागतिक ओझोन दिन, संत जानकी माता पुण्यतिथी पुण्यतिथी
17 सप्टेंबर दत्तगीर महाराज पुण्यतिथी
19 सप्टेंबर सोनाजी महाराज पुण्यतिथी सच्चिदानंद स्वामी पुण्यतिथी
20 सप्टेंबर पुंडलिक बाबा पुण्यतिथी, मारोती महाराज पुण्यतिथी
21 सप्टेंबर – जागतिक शांतता दिन, यादवराव महाराज पुण्यतिथी
22 सप्टेंबर – श्रम प्रतिष्ठा दिन (भाऊराव पाटील पुण्यतिथी),
23 सप्टेंबर माधवराव महाराज पुण्यतिथी
24 सप्टेंबर सद्गुरु चंपती महाराज जयंती, गोविंद महाराज पुण्यतिथी
25 सप्टेंबर – जागतिक सागरी नौकानयन दिन, ब्रह्मानंद स्वामी पुण्यतिथी
27 सप्टेंबर – जागतिक पर्यटन दिन
28 सप्टेंबर – राज्य माहिती अधिकार दिन, कर्णबधिरांच्या जागतिक दिन, जागतिक रेबीज दिन
29 सप्टेंबर – जागतिक रुदय रोग दिन

ऑक्टोंबर

 
1 ऑक्टोंबर – ऐच्छिक रक्तदान दिन, वृद्ध दिन
2 ऑक्टोंबर – जागतिक अहिंसा दिन, गांधी जयंती, लालबहादूर शास्त्री जयंती
3 ऑक्टोंबर – जागतिक निवास दिन, मिरन महाराज पुण्यतिथी
4 ऑक्टोंबर – जागतिक प्राणी कल्याण दिन
5 ऑक्टोंबर – जागतिक शिक्षक दिन (युनेस्को), श्री मध्वाचार्य जयंती
6 ऑक्टोबर गौतम महाराज सोळंखे पुण्यतिथी
8 ऑक्टोंबर – वायुसेना दिन व हवाई दिन
9 ऑक्टोंबर – जागतिक टपाल कार्यालय दिन, राहुळ महाराज जयंती, महर्षी वाल्मिकी जयंती,
10 ऑक्टोंबर – जागतिक मानसिक आरोग्य दिन, राष्ट्रीय डाक दिन
11 ऑक्टोंबर- नगाजी महाराज पुण्यतिथी
14 ऑक्टोंबर – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथी, अंबुजी महाराज पुण्यतिथी, लाला महाराज पुण्यतिथी
15 ऑक्टोंबर – वाचन प्रेरणा दिन, जा. अंध दिन ग्रामीण महिला दिन, शिवराम महाराज पुण्यतिथी
16 ऑक्टोंबर – जागतिक अन्न दिन व शब्दकोश दिन
17 ऑक्टोंबर – जागतिक दारिद्र्य निर्मूलन दिन, 
20 ऑक्टोंबर – राष्ट्रीय एकता दिन, भोले बाबा पुण्यतिथी, उदासी महाराज पुण्यतिथी
21 ऑक्टोंबर – आयोडीन कामरता दिन, पोलीस दिन, आझाद हिंद सेना दिन
23 ऑक्टोंबर – जागतिक मानक दिन
24 ऑक्टोंबर – युनो दिन
27 ऑक्टोबर – विश्वनाथ बाबा पुण्यतिथी
29 ऑक्टोंबर – जागतिक इंटरनेट दिन, प्रल्हाद महाराज काळे पुण्यतिथी, तुळसीमाय पुण्यतिथी
30 ऑक्टोंबर – जागतिक बचत दिन, मोनी महाराज पुण्यतिथी, सखुबाई पुण्यतिथी
31 ऑक्टोंबर – एकात्मता दिन (इंदिरा गांधी स्मृति), जलाराम जयंती, सरदार पटेल जयंतीनोव्हेंबर

 

 
1 नोव्हेंबर – रेड क्रॉस दिन
2 नोव्हेंबर – गोविंद बाबा रोंधे पुण्यतिथी
3 नोव्हेंबर – अवधूतानंद स्वामी महाराज पुण्यतिथी
4 नोव्हेंबर – युनेस्को दिन
5 नोव्हेंबर – रंगभूमी दिन (विष्णुदास भावे जयंती)
7 नोव्हेंबर – जागतिक कर्करोग जागृती दिन
10 नोव्हेंबर – शांतता व विकासासाठी विज्ञान दिन, परिवहन
11 नोव्हेंबर – शिक्षण दिन (मौ. आझाद जन्म दिन)
12 नोव्हेंबर – पक्षी दिन, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन, पुरुषोत्तम महाराज जयंती
13 नोव्हेंबर – सहकार दिन, मुकुंदराज महाराज साधू पुण्यतिथी
14 नोव्हेंबर – जैवतंत्रज्ञान दिन, जागतिक मधुमेह दिन, बालदिन (पं. नेहरू जयंती), नागरिक दिन, क्रांतिवीर लहुजी साळवे जयंती, रामजी बाबा जयंती, बळीराम महाराज पुण्यतिथी
15 नोव्हेंबर – राष्ट्रीय हत्तीरोग दिन, पाटील बुवा गोविंद झावरे पुण्यतिथी
16 नोव्हेंबर – कालभैरव जयंती
17 नोव्हेंबर – विद्यार्थी दिन, कर्णबधिर दिन, लाला लजपत राय पुण्यतिथी
18 नोव्हेंबर – मणिराम बाबा पुण्यतिथी
19 नोव्हेंबर – शौचालय दिन, राष्ट्रीय एकात्मता दिन
20 नोव्हेंबर – अल्पसंख्यांक कल्याण दिन बाल दिन
21 नोव्हेंबर – जागतिक मासेमारी दिन व टीव्ही दिन, जनार्दन स्वामी पुण्यतिथी
22 नोव्हेंबर – दासगणू महाराज पुण्यतिथी, रंगनाथ महाराज पुण्यतिथी
23 नोव्हेंबर – जनार्दन स्वामी जयंती, सखाराम महाराज पुण्यतिथी
25 नोव्हेंबर – पर्यावरण संवर्धन व महिला हिंसा निर्मूलन दिन
26 नोव्हेंबर – हुंडा बंदी दिन, जागतिक लठ्ठपणा दिन, कायदा दिन (राज्यघटना मंजूर), बाळकृष्ण महाराज पुण्यतिथी
27 नोव्हेंबर – राष्ट्रीय छात्र सेना दिन
28 नोव्हेंबर महात्मा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथी
30 नोव्हेंबर – संत रोहिदास पुण्यतिथी, ब्रह्मानंद स्वामी पुण्यतिथी
 
 

डिसेंबर

 
1 डिसेंबर – जागतिक एड्स दिन
2 डिसेंबर – संगणक साक्षरता व गुलामगिरी निर्मूलन दिन
3 डिसेंबर – जागतिक अपंग दिन
4 डिसेंबर – नौदल दिन, 
5 डिसेंबर देवनाथ महाराज जयंती
7 डिसेंबर – सशस्त्र सेना झेंडा दिन/ध्वजदिन
8 डिसेंबर श्री संताजी महाराज जगनाडे जयंती
10 डिसेंबर – मानवी हक्क दिन
11 डिसेंबर – युनिसेफ दिन, पर्वत दिन
13 डिसेंबर श्री गुलाब महाराज पुण्यतिथी
14 डिसेंबर – ऊर्जा संवर्धन दिन, मोरया गोस्वामी पुण्यतिथी
16 डिसेंबर – पत्रकार दिन, विजय दिन (1971 चे युद्ध), शंकर स्वामी पुण्यतिथी
18 डिसेंबर श्री गोंदवलेकर महाराज पुण्यतिथी रंगनाथ महाराज पुण्यतिथी
19 डिसेंबर – गोवा मुक्ती दिन
20 डिसेंबर सोपान काका पुण्यतिथी
21 डिसेंबर श्री संताजी महाराज जगनाडे पुण्यतिथी
22 डिसेंबर – गणित दिन (श्रीनिवास रामानुजन जन्मदिन)
23 डिसेंबर – किसान दिन (चौधरी रणसिंग जयंती)
24 डिसेंबर – राष्ट्रीय ग्राहक दिन
25 डिसेंबर – जागतिक सुशासन दिन
29 डिसेंबर – जागतिक जैवविविधता दिन, गुरुगोविंद सिंग जयंती, उपासनी महाराज पुण्यतिथी
31 डिसेंबर – झिगराजी महाराज पुण्यतिथी.
20.59368478.96288

Similar Posts

One Comment

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत